Skip links
Bratislava in Slovakia

Podpora podnikania s franchisou Joos

Spoznajte Mareka – franchisového partnera Joos, ktorý pokrýva kľúčové územia východnej Európy. Marekova cesta začala, keď navštívil Londýn na víkendový výlet a zažil bežný stres, keď mal takmer vybitý mobil. Čo nasledovalo, bolo úplna zmena kariéry, spustenie nových služieb v niekoľkých mestách východnej Európy a rozšírenie značky Joos do predtým neobjaveného územia.

Zameriame sa hlbšie na proces franchisingu s Joos a na to, ako spoločná cesta, na ktorú sme sa vydali s Marekom, pomohla vytvoriť základy pre skorý úspech, ktorý Marek zažil s Joos. 

Joos: Ahoj, Marek! Môžete sa prosím predstaviť našim čitateľom? 

Marek: Samozrejme, volám sa Marek a pochádzam z malého mesta na Slovensku menom Trenčín. Prišiel som do Bratislavy na strednú školu a rozhodol som sa po skončení štúdia v Bratislave aj ostať. Od mala som vždy sníval o vlastnom podnikaní a o tom, že budem svojim vlastným šéfom, takže po práci v bezpečnostnom odvetví som sa rozhodol, že je ten správny čas urobiť krok a začaťs vlastným podnikaním.

Joos: Ako si sa ako Slovák dozvedeli o Joos? 

Marek: Nápad vznikol náhodou počas cesty do Londýna. Môj telefón bol takmer vybitý, narazil som na stanicu Joos, požičal si power banku a koncept sa mi veľmi páčil. Bolo to riešenie, ktoré som v mojej krajine ešte nevidel a myslel som si, že veľký potenciál. Vtedy som začal skúmať, ako začať partnerstvo s Joos.

Joos: Čo ťa inšpirovalo k zmenám v kariére?

Marek: Som človek, ktorý potrebuje rásť, a videl som podnikanie ako skvelý spôsob, ako to dosiahnuť, namiesto toho, aby som zostal v jednom odvetví. Bezpečnostné odvetvie na Slovensku sa mi zdalo trochu obmedzujúce pre niekoho ako ja, takže som začal hľadať zmenu. Keď som videl Joos v Londýne, vedel som, že koncept sa mi páči a že to bude skvelá príležitosť začať svoju podnikateľskú cestu. 

Joos: Spomenul si svoju prvú skúsenosť s Joos v Londýne. Aké boli ďalšie kroky po tom? 

Marek: Po návrate domov na Slovensko som aktívne skúmal spôsoby, ako začať s poskytovaním power bank sharing služby a objavil možnosť franchisingu s Joos. Obrátil som sa na tím cez formulár na franchising na webovej stránke, spojil som sa s tímom a veci sa začali tam. 

Joos: Predpokladám, že v počiatočných fázach si potreboval veľa podpory. Môžeš mi povedať trochu viac o podpore, ktorú si dostali od tímu Joos?

Marek: Určite. Joos nám poskytol významnú podporu od začiatku, vrátane pravidelných stretnutí na plánovanie a stratégiu. Vedeli nás viesť v procese výberu miesta, čo bolo kľúčové pre naše začiatky. Okrem toho, nás tím pozval navštíviť kancelárie Joos. Tam sme sa venovali obchodnej stratégii a mali možnosť sa dozvedieť o hardvéri, údržbe a aktualizáciách softvéru. 

Najdôležitejšie pre mňa bolo, že sme sa dozvedeli o histórii Joos, mali sme možnosť stretnúť tím a viesť dlhé diskusie o širšej obchodnej stratégii. Pomohlo mi to získať dôveru a istotu v proces a tím Joos. Tím bol veľmi transparentný a priateľský voči všetkým výzvam, ktorým sme čelili počas svojej cesty.

Joos: Zdá sa, že stretnutie v Londýne bolo kľúčové. Môžeš nám viac vysvetliť význam stretnutia?

Marek: Stretnutie v Londýne bolo rozhodujúce a úplne zmenilo celý náš zážitok s procesom franchisingu. Dalo nám prvé skúsenosti s hardvérom, pohľady na údržbu a aktualizácie softvéru a pochopenie štruktúry tímu Joos. To nám poskytlo plán, ako môžeme očakávať rast našej franšízy. 

Joos: Môžeš nám povedať viac o výzvach, ktorým si čelil počas spustenia franšízy Joos?

Marek: Samozrejme. Prvou počiatočnou výzvou bolo pre nás financovanie, ale s pomocou tímu Joos, kolegom Miroslavom a našou ekonomickou manažérkou, Dankou,sme ju rýchlo zvládli. Moja všeobecná rada pre každého, kto začína franšízu je, že musíte byť schopní improvizovať a navigovať v neočakávaných situáciách. Môžete sa pripraviť na niektoré veci, ale iné vyžadujú okamžité riešenie problémov.

Joos: Hovoriac o financiach, aké boli hlavné náklady spojené s začatím tohto partnerstva? 

Marek: Hlavné náklady zahŕňali nákup produktu a udržiavanie finančnej rezervy na rôzne výdavky, ako účtovníci, clá a dane. Súčasťou tohto boli aj náklady na dopravu produktu na Slovensko.

Joos: Som si istý, že to nebolo všetko jednoduchéobjavili sa nejaké hlavné výzvy? A ak áno, ako si sa v nich navigoval?

Marek: Najväčší problém, s ktorým sme sa stretli, sa týkal doručenia staníc na Slovensko, hoci sme to očakávali v dôsledkuBrexitu. Tím Joos pre nás všetko zorganizoval prostredníctvom svojho dopravného partnera, ktorý nám pomohol navigovať v procese. Doprava na Slovenskotrvala približnetýždeň, avšak, bohužiaľ, nastali problémy s colnými úradmi na slovenskej strane. Vďaka našej úzkej spolupráci s tímom Joos, nám chalani poskytli všetky potrebné dokumenty potrebné pre colný úrad. Ich podpora a trpezlivosť boli kľúčové pri prekonávanítejto obrovskej výzvy. Do budúcna tím Joos teraz založil európsku firmu a sklad v Európe, takže keď kúpime ďalšiu dávku produktov, malo by to byť oveľa jednoduchšie.

Joos: Ko franšízant, akú podporu dostávate od technického tímu Joos? 

Marek: Naším hlavným kontaktným bodom je Product Manager z Veľkej Británii, ktorý nám pomáha s aktualizáciami softvéru, problémami s hardvérom a prevádzkovaním softvéru a komunikuje so širším tímom technológií pre riešenie konkrétneho problému. Sú rýchli pri riešení akýchkoľvek problémov a poskytujú nám cennú podporu.

Joos: Aké sú podľa teba kľúčové schopnosti, pre toho, kto uvažuje o tom, že sa stane franšízantom?

Marek: Napadá mi veľa zručností. Predovšetkým si myslím, že hlavnými schopnosťami sú efektívne predajné a komunikačné zručnosti, najmä pri budovaní vzťahov s manažérmi prevádzok, ktoré sú kľúčové pre úspech. Schopnosť zdôrazniť hodnotovú propozíciu franšízy a vytvoriť dôveru s potenciálnymi partnermi je kľúčom k úspechu.

Okrem toho je rovnako dôležitá schopnosť improvizovať a prispôsobiť sa neočakávaným výzvam a tátozručnosť pomohla našej firme dostať sa na nohy a vytvoriť cenné partnerstvá s klientmi z niekoľkých rôznych odvetví. Franšízanti, ktorí vlastnia túto zručnosť, môžu prekonávať prekážky efektívnejšie a využívať príležitosti, keď sa objavia. Tieto zručnosti boli kľúčové pri spustení našej firmy a budovaní hodnotných partnerstiev v rôznych odvetviach. 

Joos: Čo si myslíte, že je vašou najlepšou zručnosťou prispievajúcou k tomuto partnerstvu?

Marek: Myslím si, že mojou silnou stránkou je budovanie silných vzťahov s personálom prevádzok. Udržiavanie priateľských vzťahov zabezpečuje, že akékoľvek problémy s naším produktom promptne riešené. Okrem toho, keď sme sa venovali komplexnostiam procesu franchisingu, zistil som, že moja schopnosť improvizovať hrala významnú úlohu pri našom úspechu. Schopnosť rýchlo myslieť a rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam sa ukázala ako neoceniteľná pri prekonávaní prekážok a využívaní príležitostí počas tohto podnikania. Táto kombinácia budovania vzťahov a zručností improvizácie bola kľúčová pri podporovaní rastu našeho partnerstva.

Joos: Ďakujem veľmi pekný rozhovor, Marek! Na záver žeš našim čitateľom prezradiť krátke plány, čo chystáte so službou Joos na Slovensku?

Marek: Začiatok tohto roka pre nás vyzerá veľmi vzrušujúco! V priebehu následujúcich týždňov máme v pláne spustiť poskytovanie služby Joos v 2 veľkých obchodných centrách v Bratislave. Rovnako rokujeme so strategickými partnermi o tom, aby sme Joos sprístupnili v širokom spektre prevádzok v Bratislave spolu s ďalšími mestami na Slovensku a neskôr v tomto roku aj v Česku. 

Inšpiruje Marekov príbeh vášho vnútorného podnikateľa? Ak vás nápad spustiť inovatívny koncept ekonomiky zdieľania zaujal, radi by sme od vás počuli! Príbeh Marekovho úspechuu je vynikajúcim príkladom toho, ako Joos podporuje začínajúcich podnikateľov pri predstavovaní nášho revolučného nabíjacieho riešenia na globálnych trhoch. 

This website uses cookies to improve your web experience.